Công khai thuế phải nộp Công khai thuế phải nộp

Từ khóa
Tên thủ tục Danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp - phường Thượng Thanh- Dự kiến năm 2020
Loại thủ tục Công khai thuế phải nộp
Cơ quan thực hiện Chi cục thuế
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thành phần số lượng hồ sơ
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện hộ cá nhân kinh doanh
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu download
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

Quy chế dân chủ - quy chế phối hợp giữa Chi cục Thuế và UBND các phường, các phòng ban, ngành của quận trong công tác quản lý thu thuế trên địa bàn ban hành theo quyết định số  8156/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND quận Long Biên.

Quyết định số 8129/QĐ-UBND ngày 29/11/2016.