Văn bản chỉ đạo cấp Chi cục Thuế Văn bản chỉ đạo cấp Chi cục Thuế

Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1139/TCT-CS giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ 05/04/2023
11973/CTHN-TTHT Kê khai thuế GTGT đầu vào do doanh nghiệp khai sót hóa đơn mua hàng 16/03/2023
06/QĐ-TTg PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 06/01/2022
22342/CCT-TTHT Phối hợp tuyên truyền thu nộp tiền thuế và sử dụng biên lai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Chi cục thuế 22/06/2021
21346/CCT-TTHT Tăng cường phối hợp tuyên truyền về ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ Chi cục thuế 11/06/2021
21127/CCT-TTHT V/v Tiếp tục phối hợp tuyên truyền về thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất và hướng dẫn NNTgửi Giấy đề nghị gia hạn bằng phương thức điện tử. Chi cục thuế 10/06/2021
1203/CT-THNVDT Thông báo 1203/CT-THNVDT ngày 10/01/2019 giá tính LPTB ô tô, xe máy Chi cục thuế 10/01/2019
04/CT-BTC Chỉ thị về việc tăng gường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng ngành thuế quản lý Chi cục thuế 15/10/2018
2 Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 12/06/2018
1 BC thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Cục thuế HN năm 2018 12/06/2018
3 CV vv phát động phong trào quyên góp ủng hộ kinh phí đóng thuyền, xây bến thuyền phục vụ hoạt động tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên sông Thạch Hãn-Quảng trị số 38752/CT-HCLT 12/06/2018