Tin tức Tin tức

TRIỂN KHAI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MANG LẠI NHIỀU LỢI ÍCH CHO DOANH NGHIỆP VÀ XÃ HỘI
29/10/2019 | 14:50  | Lượt xem: 1436

        Thực hiện Nghị quyết số 19/2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo. Với mục tiêu phấn đấu là một trong đơn vị dẫn đầu Tổng cục Thuế về thực hiện cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước, Cục Thuế TP Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ từ khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử và đến nay là giải pháp về hoá đơn điện tử.

        Việc sử dụng hoá đơn điện tử để thay thế cho hoá đơn giấy là phương thức tiên tiến, phù hợp với thông lệ quốc tế và mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng:

        - Tiết kiệm chi phí in ấn, vận chuyển, bảo quản, lưu trữ và quản lý hoá đơn;

        - Giảm thời gian tuân thủ thủ tục hành chính thuế; thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, góp phần hiện đại hoá công tác quản trị doanh nghiệp;

        - Giảm rủi ro mất, cháy hỏng hóa đơn và các khoản phạt liên quan;

        - Doanh nghiệp dùng hoá đơn điện tử tự khẳng định sự tiến tiến, minh bạch của mình, nâng cao uy tín của doanh nghiệp đối với khách hàng ...

        Ngoài lợi ích mang lại cho người sử dụng, việc áp dụng hóa đơn điện tử còn mang lại nhiều lợi ích cho xã hội:

        - Góp phần bảo vệ môi trường;

        - Khắc phục tình trạng làm giả hóa đơn và tình trạng gian lận sử dụng bất hợp pháp hóa đơn;

        - Giúp việc triển khai thương mại điện tử được hoàn thiện hơn;

        - Tạo một môi trường kinh doanh lành mạnh ... 

       Ngày 01/01/2019 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP “Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”, trong đó có yêu cầu “Mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử, cơ bản hoàn thành trong năm 2019 ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn”.

      Với những tiện ích vượt trội mà hoá đơn điện tử mang lại và để đạt mục tiêu “phủ sóng” hóa đơn điện tử trên địa bàn thủ đô trong năm 2019 theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND TP Hà Nội, Chi cục Thuế quận Long Biên khuyến cáo các Doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn Quận Long Biên hoàn thành xong việc áp dụng hoá đơn điện tử trong năm 2019. Người nộp thuế có nhu cầu hỗ trợ, xin liên hệ theo số điện thoại:     

     + Đội Kiểm tra Thuế số 1: Số ĐT: 0243.8753113; 0904529827

     + Đội Kiểm tra Thuế số 2: Số ĐT: 0243.6740775; 0949991618

     + Đội TTHTNTT: Số ĐT: 0243.8752307; 0989128236

                                              CHI CỤC THUẾ QUẬN LONG BIÊN