Tin tức Tin tức

MỘT SỐ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ CHỐNG THẤT THU CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬTTHUẾ LIÊN QUAN
21/07/2021 | 11:07  | Lượt xem: 2728

Căn cứ Luật quản lý Thuế số 38/2019/QH14; Luật thuế GTGT số 106/2016/QH13; Luật thuế thu nhập doanh nghiệp106/2016/QH13; Luật thuế thu nhập cá nhân số 26/2016/QH13; Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 ngày 17/6/2010; Luật đất đai số 45/201/QH ngày 29/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các Nghị định,Thông tưhướng dẫn thi hành.

Thực hiện Nghị Quyết số 04-NQ/QU ngày 30/12/2020 của Quận ủy Long Biên và Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 07/6/2021 của UBND quận Long Biên về việc thực hiện chuyên đề chống thất thu thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản, đất công, kho, nhà xưởng trên địa bàn quận Long Biên. Chi cục Thuế quận Long Biên  hiện tuyên truyền nội dung cụ thể như sau:

A. Mục đích, yêu cầu, phạm vi, đối tượng điều chỉnh tại Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 07/6/2021 của UBND quận Long Biên

 1. Mục đích.

- Tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các điểm đất công, mở rộng cơ sở thu tạo nguồn cân đối thu ngân sách.

- Đảm bảo hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý hành chính đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng đất, sử dụng nhà xưởng, kho bãi về an ninh trật tự, an toàn phòng chống chữa cháy và các hoạt động đông người trên địa bàn quận.

- Quản lý 100% đối tượng cho thuê tài sản trên địa bàn, phân loại đối tượng phải nộp thuế và không phải nộp thuế; qua đó, góp phần tăng thu ngân sách.

- Nhận diện và xác định được đúng đối tượng và đúng nội dung thu, hướng dẫn các chủ thể có liên quan thực hiện đúng quy định pháp luật.

- Gắn trách nhiệm quản lý nhà nước, nhiệm vụ chi ngân sách đối với các hoạt động trên địa bàn với nhiệm vụ thu ngân sách đối với các cơ quan đơn vị.

2. Yêu cầu.

- Rà soát thống kê, phân loại các hoạt động sử dụng đất công; cho thuê nhà xưởng, kho bãi; hoạt động cho thuê nhà tại 14 phường trên địa bàn quận.

- Nắm được thực trạng của các hoạt động, nhận diện được các rủi ro pháp lý tiềm ẩn. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp thu ngân sách phù hợp và đúng quy định pháp luật.

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn kê khai đến từng chủ thể có liên quan, đảm bảo đúng đối tượng thu và đúng nội dung thu.

- Người đứng đầu các cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm cử đúng thành phần có trách nhiệm, phát huy được chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền của đơn vị mình khi tham gia liên ngành.

3. Phạm vi, đối tượng

Các chủ thể (tổ chức, cá nhân) đang được giao quản lý các điểm đất; Chủ sở hữu, sử dụng nhà xưởng kho hàng; Chủ sở hữu nhà, cửa hàng cho thuê có trách nhiệm giải trình cung cấp tài liệu và kê khai theo yêu cầu của lực lượng liên ngành về các nội dung có liên quan:

a. Công tác quản lý và sử dụng đất công: Toàn bộ diện tích, địa điểm đất công (bao gồm cả đất nông nghiệp và phi nông nghiệp) trên địa bàn quận.

b. Công tác quản lý hoạt động cho thuê kho, xưởng, bến, bãi: Toàn bộ diện tích, địa điểm các kho hàng, bến bãi của các doanh nghiệp, tổ chức và hộ cá nhân gia đình trên địa bàn quận

c. Công tác quản lý cá nhân, hộ gia đình cho thuê nhà: Toàn bộ các cửa hàng, cửa hiệu, trụ sở DN trên địa bàn quận; tập trung trên một số tuyến phố lớn, khu kinh doanh phát triển và chân đế các tòa nhà chung cư…

d.Thành phần tham gia liên ngành:

- Chi cục Thuế quận Long Biên (cơ quan thường trực liên ngành)

- Phòng Tài chính quận Long Biên

- Phòng Tài nguyên môi trường quận Long Biên

- Phòng Kinh tế quận Long Biên

- Công an quận Long Biên

- UBND, UB MTTQ, Công an, Tổ dân phố các phường

- Đội Quản lý Thị trường số 16

Nhiệm vụ của từng đơn vị tham gia được phân công cụ thể tại Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 07/6/2021 của UBND quận Long Biên.

B. Một số nội dung cơ bản liên quan đế chính sách pháp luật thuế đối với các trường hợp cụ thể:

I. Nội dung cơ bản về chính sách liên quan đến việc quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp, đất công ích, các loại đất công khác vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp nhưng chưa kê khai nộp NVTC về đất theo quy định.

 Đối với nội dung này, ngày 21/5/2021 Chi cục Thuế đã ban hành công văn số 18730/CCT-TTHT về việc phối hợp tuyên truyền về việc quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất nông nghiệp, đất công ích và các loại đất công khác vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

 Chi cục Thuế quận Long Biên đề nghị phòng văn hóa thông tin-UBND quận Long Biên và UBND các phường tiếp tục tuyên truyền (Chi cục Thuế gửi kèm công văn 18730/CCT-TTHT).

II. Nội dung chính sách liên quan đến quản lý thuế đối với hộ, cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản

 Cá nhân cho thuê tài sản là cá nhân có phát sinh doanh thu từ cho thuê tài sản bao gồm: cho thuê nhà, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi không bao gồm dịch vụ lưu trú.

1. Đăng ký thuế:

1.1. Hồ sơ đăng ký thuế:

+ Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 03-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/2019/TT-BTC;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu có);

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy CMND còn hiệu lực.

1.2. Nơi nộp hồ sơ đăng ký thuế: Chi cục Thuế nơi có tài sản cho thuê.

1.3. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thuế: Người nộp thuế thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế nơi phát sinh thu nhập chịu thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày sau đây:

+ Được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định thành lập;

+ Bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện đăng ký kinh doanh nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Kê khai thuế:

2.1.Mức lệ phí môn bài (LPMB):

Doanh thu cho thuê/ năm

Mức LPMB cả năm

Mã NDKT

Trên 500 trđ

1.000.000 đồng

2862

Trên 300 trđ đến 500 trđ

500.000 đồng

2863

Trên 100 trđ đến 300 trđ

300.000 đồng

2864

          2.2 Khai lệ phí môn bài: Người nộp thuế chỉ khai lệ phí môn bài 01 lần đối với từng hợp đồng cho thuê, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động cho thuê tài sản.

2.3. Hồ sơ khai lệ phí môn bài: Tờ khai lệ phí môn bài ban hành theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016.

3. Kê khai, nộp thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản

3.1. Nguyên tắc kê khai:

- Cá nhân cho thuê tài sản phải khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân nếu có tổng doanh thu cho thuê tài sản trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng. Cá nhân cho thuê tài sản có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định.

- Cá nhân lựa chọn khai thuế theo kỳ thanh toán hoặc khai thuế một lần theo năm.

- Cá nhân cho thuê tài sản không phát sinh doanh thu đủ 12 tháng trong năm dương lịch (bao gồm cả trường hợp có nhiều hợp đồng cho thuê) thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân cho thuê tài sản không phải nộp thuế của một năm; doanh thu tính thuế thực tế để xác định số thuế phải nộp trong năm là doanh thu tương ứng với số tháng thực tế phát sinh cho thuê tài sản.

 - Trường hợp có sự thay đổi về nội dung hợp đồng thuê tài sản dẫn đến thay đổi doanh thu tính thuế, kỳ thanh toán, thời hạn thuê thì thực hiện khai điều chỉnh, bổ sung ngay khi có thay đổi.

  3.2. Hồ sơ khai thuế:

- Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản,theo mẫu số 01/TTS ban hành kèm theo Thông tư sô 40/2021/TT-BTC

- Phụ lục bảng kê chi tiết hợp đồng cho thuê tài sản, theo mẫu số 01-1/BK-TTS ban hành kèm theo Thông tư này;

-  Bản sao hợp đồng thuê tài sản, phụ lục hợp đồng (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng);

-  Bản sao Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (trường hợp cá nhân cho thuê tài sản ủy quyền cho đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục khai, nộp thuế).

- Kỳ kê khai thuế: Người nộp thuế cho thuê tài sản khai thuế theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán (từng lần phát sinh kỳ thanh toán được xác định theo thời điểm bắt đầu thời hạn cho thuê của từng kỳ thanh toán) hoặc khai thuế theo năm dương lịch

3.3. Nơi nộp hồ sơ khai thuế: Chi cục thuế nơi có tài sản cho thuê.

3.4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế: Quy định tại điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều 44 Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau:

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu thời hạn cho thuê của kỳ thanh toán.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế một lần theo năm chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch tiếp theo.

3.5. Thời hạn nộp thuế: Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

3.6. Căn cứ tính thuế:Căn cứ tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu.

a) Doanh thu tính thuế: Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng, thuê thu nhập cá nhâh đối với hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu bao gồm thuế

b) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu:  

- Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê tài sản là 5%

- Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê tài sản là 5%

c) Xác định số thuế phải nộp

Số thuế GTGT phải nộp

=

Doanh thu tính thuế GTGT

x

Tỷ lệ

thuế GTGT 5%

Số thuế TNCN phải nộp

=

Doanh thu tính thuế TNCN

x

Tỷ lệ

thuế TNCN 5%

 

Lưu ý: Để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của Người nộp thuế, Chi cục Thuế khuyến nghị các tổ chức, cá nhân đang được giao quản lý các điểm đất; Chủ sở hữu, sử dụng nhà xưởng kho hàng; Chủ sở hữu nhà, cửa hàng cho thuê chủ động phối hợp với cơ quan thuế trong việc kê khai, nộp thuế trước khi lực lượng liên ngành thực hiện kiểm tra.

 Trên đây là nội dung tuyên Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 07/6/2021 của UBND quận Long Biên về việc thực hiện chuyên đề chống thất thu thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản, đất công, kho, nhà xưởng trên địa bàn quận Long Biên.Trong quá trình tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan và Người nộp thuế liên hệ với Chi cục thuế quận Long Biên để được hỗ trợ, giải đáp theo địa chỉ:

Chi cục thuế quận Long Biên: Số 453 đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0243 875 2307.

Chi cục thuế quận Long Biên mong tiếp tục nhận được sự phối hợp và đồng hành của các cơ quan, đơn vị và người nộp thuế./.                           

                                                                         CHI CỤC THUẾ QUẬN LONG BIÊN