Tin tức Tin tức

NGHỊ QUYẾT 954/2020/UBTVQH14: NÂNG MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH CỦA THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
27/06/2020 | 09:49  | Lượt xem: 1088

         Ngày 02/6/2020, Ủy Ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, theo đó, Nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13) như sau:

          1. Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm).

          2. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

        Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 và áp dụng từ  kỳ tính thuế năm 2020. Các trường hợp đã tạm nộp thuế TNCN từ ngày 01/01/2020 theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Luật số 26/2012/QH13 thì được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

         Việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với Luật Thuế TNCN và được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020 sẽ góp phần giảm nghĩa vụ thuế TNCN cho cá nhân người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương tiền công, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19 hiện nay.

CHI CỤC THUẾ QUẬN LONG BIÊN