Tin tức Tin tức

CHI CỤC THUẾ QUẬN LONG BIÊN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2019
17/07/2019 | 11:20  | Lượt xem: 1611

Ngày 02/7/2019 Chi cục Thuế quận Long Biên đã ban hành Chương trình số 12939/CTr-CCT-HCNSTV về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019

Ngày 02/7/2019 Chi cục Thuế quận Long Biên đã ban hành Chương trình số 12939/CTr-CCT-HCNSTV về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019 với mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng yêu cầu các đồng chí Đội trưởng các Đội Thuế triển khai kịp thời, đầy đủ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND thành phố về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí tới cán bộ công chức. Mỗi cán bộ công chức phải có tinh thần trách nhiệm trong việc tiết kiệm, chống lãng phí một cách thiết thực, hiệu quả từ những việc làm nhỏ nhất như tiết kiệm điện, nước văn phòng phẩm…

Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí đã đưa ra 9 chỉ tiêu thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên các lĩnh vực trong đó có một số chỉ tiêu trọng tâm như sau:

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động thường xuyên: Tiết kiệm tối đa các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, toạ đàm, hội họp, tiếp khách, tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm ….

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng tài sản: Mua sắm trang thiết bị phải đúng đối tượng, phục vụ thiết thực cho công việc. Sử dụng tài sản đúng mục đích, sử dụng hiệu quả, đảm bảo an toàn.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng; quản lý sử dụng trụ sở làm việc: Việc đầu tư xây dựng thực hiện đúng quy trình, quy định, thi  công đúng thiết kế, sử dụng nguyên liệu, vật liệu theo đúng tiêu chuẩn chất lượng, yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ thi công. Sử dụng trụ sở làm việc đúng mục đích, đúng quy định, tiết kiệm và hiệu quả.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức bộ máy; quản lý sử dụng lao động và thời gian lao động: Thực hiện nghiêm túc về chế độ giờ làm việc, đi công tác, chế độ công tác phí. Việc quản lý sử dụng lao động, thời gian lao động chặt chẽ. Nghiêm túc thực hiện các quy định của Chính phủ, UBND Thành phố về tinh giảm biên chế, đảm bảo đạt chỉ tiêu giảm 1,7 đến 2,5 biên chế công chức được giao.

Trên thực tế, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí những năm qua tại Chi cục Thuế quận Long Biên đã đạt được kết quả tích cực. Cụ thể năm 2018 đã tiết kiệm số tiền là 3.912,4 triệu đồng từ chi phí điện nước, văn phòng phẩm, hội nghị, tiếp khách …. để chi thưởng, chi bổ sung thu nhập cho CBCC vào dịp cuối năm.

Phát huy kết quả đạt được Chi cục tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí tới toàn thể cán bộ công chức và đó cũng là một trong những nội dung “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”./.

Đặng Thị Hiện