Tin tức Tin tức

CHI CỤC THUẾ QUẬN LONG BIÊN CÔNG BỐ LƯU HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ NHÂN SỰ
27/05/2019 | 17:11  | Lượt xem: 3416

Ngày 20/05/2019 Chi cục Thuế quận Long Biên tổ chức hội nghị công bố lưu hành Quyết định tổ chức bộ máy và nhân sự các đội thuộc Chi cục.

Thực hiện Quyết định số 110/QĐ-BTC ngày 14/01/2019 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố, ngày 20/05/2019 Chi cục Thuế quận Long Biên tổ chức hội nghị công bố lưu hành Quyết định tổ chức bộ máy và nhân sự các đội thuộc Chi cục.                                                         

(Đ/c Nguyễn Hữu Hùng – Bí thư Đảng uỷ, Chi cục trưởng phát biểu tại hội nghị)

 

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Hùng Quận ủy viên- Bí thư Đảng ủy- Chi cục trưởng Chi cục Thuế, đồng chí Đinh Xuân Tân- Phó trưởng phòng TCCB Cục Thuế TP Hà Nội, các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Chi cục, Ban chấp hành Đảng ủy, đại diện BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội trưởng, Phó đội trưởng các Đội Thuế.

 

(Đồng chí Đinh Xuân Tân - Phó phòng Tổ chức cán bộ Cục Thuế TP Hà Nội thông qua Quyết định số 35381/QĐ-CT ngày 20/5/2019 của Cục Thuế TP Hà Nội)

 

Đồng chí Đinh Xuân Tân - Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục Thuế TP Hà Nội thông qua Quyết định số 35381/QĐ-CT ngày 20/5/2019 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc tổ chức bộ máy Chi cục Thuế quận Long Biên. Theo đó Chi cục Thuế quận Long Biên gồm có 11 Đội Thuế, Có 03 Đội Thuế có sự thay đổi về tên gọi đó là:

1. Đội Tổng hợp nghiệp vụ Dự toán - Kê khai kế toán thuế & Tin học đổi tên thành Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học - Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế.

2. Đội Tuyên truyền HTNNT & ÂC đổi tên thành Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT.

3. Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ đổi tên thành Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ.

Cùng với sự thay đổi về tên gọi của 03 Đội Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội đã ban hành Quyết định nhân sự lãnh đạo các Đội Thuế có thay đổi về tên gọi.

 

 

(Đ/c Nguyễn Hữu Hùng - Bí thư Đảng uỷ, Chi cục trưởng trao Quyết định nhân sự lãnh đạo 03 Đội Thuế có thay đổi về tên gọi)

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Hùng – Quận Ủy viên- Bí thư Đảng uỷ- Chi cục trưởng phát biểu quán triệt và giao nhiệm vụ cho các Đội Thuế căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình theo Quyết định số 245/QĐ-TCT ngày 25/3/2019 của Tổng cục Thuế, tiếp tục cố gắng, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019./.

Đặng Thị Hiện