Tin tức Tin tức

LỢI ÍCH VÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐƯỢC KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN CÓ KẾT NỐI CHUYỂN DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ VỚI CƠ QUAN THUẾ
06/01/2023 | 14:47  | Lượt xem: 223

Căn cứ công văn số 4517/TCT- DNNCN của Tổng cục Thuế và Chỉ đạo của Cục Thuế TP Hà Nôi về việc triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Theo đó, việc áp dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền, góp phần mang lại lợi ích cho cả cơ quan Thuế và người nộp thuế, giúp người kinh doanh thực hiện nộp thuế đơn giản, thuận tiện hơn.

1. Đối tượng sử dụng hóa đơn được khổ tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với Cơ quan Thuế.

- Máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế là thiết bị điện tử đồng bộ hay một hệ thống nhiều thiết bị điện tử được kết hợp với nhau bằng giải pháp công nghệ thông tin có chức năng chung như: tính tiền, lưu trữ các thao tác bán hàng, số liệu bán hàng, khởi tạo hóa đơn điện tử có dải ký tự mã của cơ quan thuế đảm bảo duy nhất, tra cứu giao dịch, báo cáo giao dịch,... và được kết nối chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế theo định dạng chuẩn bằng phương thức điện tử thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu điện tử.

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan Thuế đảm bảo nguyên tắc quy định tại Điều 11 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo 8 mô hình kinh doanh sau sẽ thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế:

1. Trung tâm thương mại

2. Siêu thị

3. Bán lẻ hàng tiêu dùng

4. Ăn uống

5. Nhà hàng

6. Khách sạn

7. Bán lẻ thuốc tân dược

8. Dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác

- Các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ cần đáp ứng các điều kiện sau để được áp dụng HĐĐT từ máy tính tiền:

+ Có thể thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử (như: có chữ ký số và đăng ký để được cơ quan thuế cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử);

+ Có hạ tầng công nghệ thông tin (như: máy tính hoặc thiết bị điện tử có kết nối internet, email);

+ Sử dụng phần mềm lập HĐĐT- đây là phần mềm có thể lập HĐĐT đồng thời có thể truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến CQT; Trường hợp doanh nghiệp, HKD lựa chọn hình thức HĐĐT từ máy tính tiền thì còn cần thay đổi phần mềm HĐĐT đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu hóa đơn theo quy định tại Quyết định 1510/QĐ-TCT ngày 21/9/2022.

2. Lợi ích của việc sử hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Việc sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế mang lại rất nhiều lợi ích, như:

- Đơn giản hóa công tác kế toán của doanh nghiệp:

+ Chủ động 24/7 trong việc lập hóa đơn khi có phát sinh bán hàng hóa, dịch vụ, xử lý triệt để vướng mắc trong thời gian qua về độ trễ giữa thời điểm thanh toán và thời điểm lập hóa đơn - người mua có thể nhận hóa đơn điện tử ngay khi thanh toán- tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng có được hóa đơn để tham gia Chương trình “Hóa đơn may mắn”.

+ Không bắt buộc có chữ ký số người bán, người mua; đối với người mua hàng là cá nhân thì không bắt buộc cung cấp mã số thuế mà chỉ cần cung cấp thông tin số CCCD/CMT/hộ chiếu thì hóa đơn đã hợp lệ để được tham gia Chương trình “Hóa đơn may mắn”.

- Giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh:

+ Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế;

+ Chủ động 24/7 trong việc xử lý sai, sót phát sinh ngay trên thiết bị của NNT nếu đã được cài đặt phần mềm HĐĐT từ máy tính tiền theo chuẩn của cơ quan thuế;

+ Cuối ngày chỉ phải chuyển dữ liệu HĐĐT đã sử dụng trong ngày cho cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu điện tử.

- Có cơ hội tăng doanh thu bán hàng, thu hút người tiêu dùng: Người tiêu dùng có cơ hội quay số trúng thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” với những phần thưởng có giá trị, do đó doanh nghiệp sẽ thu hút được nhiều khách hàng đến mua hàng từ đó doanh thu bán hàng tăng lên.

- Giúp DN. Hộ kinh doanh thực hiện nộp thuế đơn giản, thuận tiện hơn, minh bạch, công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế giữa các loại hình kinh doanh với nhau. 

- Người nộp thuế có thể truy cập vào đường linh để được biết và thực hiện cụ thể như sau:

* Website: http://hanoi.gdt.gov.vn

* Website: cctlbien.han@gdt.gov.vn

Chi cụcThuế quận Long Biên thông báo để các tổ chức, doanh nghiêp, hộ gia đình, cá nhân biết và thực hiện. Mọi vướng mắc trong quá trình triển khai xin vui lòng liên hệ với Đội Tuyên truyền hỗ trợ Người nộp thuế hoặc Đội KK-KTT-TH-TH-NV-DT-PC - Chi cục Thuế quận Long Biên theo số điện thoại: 0243 875 2307 hoặc 0243 8751.838.                                                                     

                                                               CHI CỤC THUẾ QUẬN LONG BIÊN