Tin tức Tin tức

Phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019
18/01/2019 | 14:58  | Lượt xem: 1099

Năm 2019, Chi cục Thuế quận Long Biên được Cục Thuế TP Hà Nội, HĐND, UBND quận Long Biên giao dự toán pháp lệnh là 4.527,8 tỷ đồng, trong đó thuế NQD là 1.243 tỷ đồng, lệ phí môn bài là 23,3 tỷ đồng.

Để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019, Chi cục Thuế quận Long Biên đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác đến từng tháng, quý, giao chỉ tiêu thu ngân sách đến từng đội kiểm tra, từng đội thuế liên phường, đội trước bạ và thu khác.

Nhằm kịp thời động viên, khích lệ CBCC thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, ngay từ đầu năm Chi cục đã phát động phong trào thi đua “Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2019”.

Đặc biệt trong tháng 01/2019 Chi cục phát động phong trào thu đua: “Quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu ghi thu Lệ phí môn bài năm 2019 trong tháng 01/2019”.

Chỉ tiêu thi đua                                                               

Chỉ tiêu

Mức tiền thưởng (đồng)

Tập thể

Cá nhân

Đạt 100% ghi thu

5.000.000

1.000.000

Đạt từ 95% - dưới 100% ghi thu

3.000.000

500.000

 

Toàn thể CBCC Chi cục Thuế quận Long Biên quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019.

Nguyễn Thị Hương Lan