Thông báo Thông báo

THÔNG BÁO VỀ THỜI HẠN NỘP TIỀN THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT THEO NGHỊ ĐỊNH 41/2020/NĐ-CP NGÀY 08/4/2020 CỦA CHÍNH PHỦ
17/09/2020 | 16:56  | Lượt xem: 7048

       Để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh do đại dịch COVID - 19,  ngày 08/4/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó các Doanh nghiệp, Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 theo quy định tại Điều 2, Nghị định 41/2020/NĐ-CP được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất.

        - Đối với thuế GTGT tháng 3, 4, 5, 6 năm 2020 (đối với trường hợp Doanh nghiệp, Tổ chức kê khai GTGT theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2020 (đối với trường hợp Doanh nghiệp, Tổ chức kê khai thuế GTGT theo quý) thì thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Theo đó:

        Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 3/2020 chậm nhất là ngày 20/9/2020.

        Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 4/2020 chậm nhất là ngày 20/10/2020.

        Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 5/2020 chậm nhất là ngày 20/11/2020.

        Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 6/2020 chậm nhất là ngày 20/12/2020.

        Thời hạn nộp thuế GTGT quý 1/2020 chậm nhất là ngày 30/9/2020.

        Thời hạn nộp thuế GTGT quý 2/2020 chậm nhất là ngày 30/12/2020.

        - Đối với thuế TNDN  tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế năm 2020 thì Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Theo đó:

        Thời hạn nộp thuế TNDN tạm nộp quý 1/2020 chậm nhất là ngày 30/9/2020.

        Thời hạn nộp thuế TNDN tạm nộp quý 2/2020 chậm nhất là ngày 30/12/2020.

        - Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thì thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được gia hạn theo quy định tại Điều 2 Nghị định 41/2020/NĐ-CP chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2020.

        - Đối với tiền thuê đất: thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 41/2020/NĐ-CP đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định, Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm được gia hạn là 05 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2020. Theo đó thời hạn nộp tiền thuê đất kỳ 1 năm 2020 chậm nhất là ngày 31/10/2020.

        Chi cục thuế quận Long Biên thông báo đến Quý doanh nghiệp, Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh để biết và thực hiện nộp đầy đủ, đúng hạn tiền thuế GTGT, TNDN, TNCN, tiền thuê đất đến hạn phải nộp theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP. Trường hợp Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định thì phải nộp tiền chậm nộp và Cơ quan Thuế sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành theo quy định của Luật  quản lý hiện hành.

Chi cục Thuế quận Long Biên chân thành cảm ơn sự hợp tác, đồng hành của quý Doanh nghiệp, Tổ chức, Hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quận Long Biên.

                                                          CHI CỤC THUẾ QUẬN LONG BIÊN