Thông báo Thông báo

THÔNG BÁO V/V TIẾP NHẬN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
01/04/2020 | 18:14  | Lượt xem: 872

       Thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ và chỉ thị 05/CT-UBND ngày 31/3/2020 của UBND TP Hà Nội về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Chi cục Thuế quận Long Biên thông báo về việc tiếp nhận thủ tục hành chính thuế như sau:

      1. Đối với tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế đã đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế (đã sử dụng chữ ký số): Gửi hồ sơ thuế tại Cổng thông tin thuế điện tử của Tổng cục Thuế (https://thuedientu.gdt.gov.vn - được hỗ trợ 24/7) và không phải nộp bản giấy tới cơ quan Thuế.

      2. Đối với hồ sơ quyết toán thuế TNCN của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế và hồ sơ khai thuế của tổ chức chưa sử dụng chữ ký số:

- Người nộp thuế gửi file hồ sơ (định dạng .xml) qua Cổng thông tin thuế điện tử của Tổng cục Thuế (https://thuedientu.gdt.gov.vn - được hỗ trợ 24/7).

- Sau khi gửi file thành công, tổ chức nộp hồ sơ bản giấy (đã ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có) tới cơ quan thuế qua đường bưu điện.

       3. Đối với các hồ sơ khác phải nộp bản giấy tới cơ quan thuế, người nộp thuế gửi qua đường bưu điện.

Địa chỉ nhận hồ sơ tại Chi cục Thuế quận Long Biên: Bộ phận một cửa Chi cục Thuế quận Long Biên, 453 đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội. (Lưu ý: người nộp thuế ghi rõ thông tin người gửi, thông tin liên hệ, số điện thoại, email để cơ quan thuế liên hệ trong trường hợp cần thiết).

         Chi cục Thuế quận Long Biên thông báo để tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế được biết.

                                                      CHI CỤC THUẾ QUẬN LONG BIÊN