Thông báo Thông báo

MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH VỀ MỨC GIẢM THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2022/UBTVQH15
12/01/2023 | 11:47  | Lượt xem: 72

Ngày 30/12/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 quy định về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, cụ thể:

        Từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2023, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng giảm từ 4.000 đồng/lít xuống còn 2.000 đồng/lít; với nhiên liệu bay giảm từ 3.000 đồng/lít xuống còn 1.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn giảm từ 2.000 đồng/lít xuống còn 1.000 đồng/lít; dầu hỏa từ 1.000 đồng/lít xuống còn 600 đồng/lít.

        Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 01/01/2024 được thực hiện theo quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.