Thông báo Thông báo

Mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử, cơ bản hoàn thành trong năm 2019 ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn
01/04/2019 | 14:36  | Lượt xem: 488

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, từ ngày 01/11/2018, các tổ chức, cá nhân khi cung cấp dịch vụ phải sử dụng hóa đơn điện tử. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để chuyển đổi từ hóa đơn giấy truyền thống, sang hóa đơn điện tử hiện đại. Sử dụng hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người nộp thuế như: tiết kiệm chi phí in ấn, vận chuyển, bảo quản, lưu trữ và quản lý hoá đơn; tiết kiệm thời gian, giảm thủ tục hành chính thuế; giảm rủi ro mất, cháy hỏng hóa đơn và các khoản phạt liên quan; thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, góp phần hiện đại hoá công tác quản trị doanh nghiệp; sử dụng hoá đơn điện tử giúp doanh nghiệp tự khẳng định sự tiến tiến, minh bạch của mình, nâng cao uy tín đối với khách hàng ...

        Ngày 01/01/2019 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP “Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”, trong đó có yêu cầu “Mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử, cơ bản hoàn thành trong năm 2019 ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn”.

        Với những tiện ích vượt trội mà hoá đơn điện tử mang lại và để đạt mục tiêu “phủ sóng” hóa đơn điện tử trên địa bàn thủ đô trong năm 2019 theo yêu cầu của Chính phủ, Chi cục Thuế quận Long Biên khuyến cáo các Doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn Quận Long Biên khẩn trương hoàn thành xong việc áp dụng hoá đơn điện tử trong năm 2019. Người nộp thuế có nhu cầu hỗ trợ, xin liên hệ theo số điện thoại:     

+ Đội Kiểm tra Thuế số 1: Số ĐT: 0243.8753113; 0904529827

+ Đội Kiểm tra Thuế số 2: Số ĐT: 0243.6740775; 0949991618

+ Đội TTHTNTT-AC: Số ĐT: 0243.8752307; 0989128236

 

CHI CỤC THUẾ QUẬN LONG BIÊN