Thông báo Thông báo

Hướng dẫn khai, nộp, tra cứu điện tử Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP trên hệ thống Etax
21/04/2020 | 11:45  | Lượt xem: 1584

        Ngày 8/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh (NNT) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

        Nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tránh tập trung số lượng lớn người nộp thuế đến trực tiếp tại cơ quan Thuế và tránh lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid -19 gây ra theo khuyến cáo của cơ quan y tế, CCT quận Long Biên khuyến khích NNT thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP khai, nộp, tra cứu điện tử Giấy đề nghị gia hạn điện tử đến Cơ quan thuế trên hệ thống Etax.

        CCT quận Long Biên xin giới thiệu các bước khai, nộp, tra cứu điện tử Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trên hệ thống Etax như sau:

        1. Đối với Doanh nghiệp

        Bước 1: NNT đăng nhập vào trang https://thuedientu.gdt.gov.vn bằng User và Pass của NNT

        Bước 2: Đăng ký tờ khai: Chọn mục khai thuế  => chọn đăng ký tờ khai  => tích chọn mẫu GDNGHNT - GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT.=> Bấm Tiếp Tục

        Bước 3: Hệ thống thông báo Chấp Nhận hoặc Chọn  Lại: => Bấm Chấp nhận.

        Bước 4: Chọn tờ khai: Chọn mục khai thuế  => chọn kê khai trực tuyến => chọn tờ khai GDNGHNT - GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT=> Bấm tiếp tục

        Bước 5: Kê khai, ký và nộp tờ khai

        Kê khai GDNGHNT - GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT=> Bấm hoàn thành kê khai, sau đó chọn Ký và nộp tờ khai.

        *Lưu ý: Người nộp thuế có thể tra cứu tờ khai đã gửi thành công trên hệ thống và tra cứu thông báo đã nhận từ CQT.

        - Để tra cứu tờ khai: NNT chọn menu “Tra cứu”, sau đó chọn tiếp “Thông báo khai thuế” -> nhập thông tin tra cứu -> chọn tra cứu

        - Để tra cứu thông báo: NNT chọn menu “Tra cứu”, sau đó chọn tiếp “Thông báo khai thuế” -> nhập thông tin tra cứu -> chọn tra cứu

        2. Đối với tổ chức, cá nhân không có chữ ký số

        Bước 1: NNT đăng nhập vào trang https://thuedientu.gdt.gov.vn, nhập mã số thuế của NNT và mã kiểm tra sau đó nhập mật khẩu của NNT.

        Bước 2: Vào chức năng “Kê khai thuế”, chọn tiếp “Khai thuế CNKD”, hệ thống hiển thị màn hình chọn tờ khai =>chọn tờ khai: “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất”-> hiển thị thông báo: “Đối tượng NNT không được phép kê khai”-> Chọn nút “Tiếp tục” và nhập thông tin tờ khai

        Bước 3: Nhập thông tin tờ khai -> Chọn nút “Hoàn thành kê khai

        Bước 4:  Chọn nút “Nộp tờ khai

        * Lưu ý: Người nộp thuế có thể tra cứu tờ khai đã gửi thành công trên hệ thống và tra cứu tra cứu thông báo đã nhận từ CQT.

        - Để tra cứu tờ khai: Vào chức năng “Kê khai thuế”, chọn  “Tra cứu tờ khai” -> Nhập điều kiện tra cứu -> chọn Tra cứu

        - Để tra cứu thông báo: NNT chọn menu “Tra cứu”, chọn tiếp “Thông báo khai thuế” -> nhập điều kiện tra cứu -> chọn tra cứu

        (Người nộp thuế có thể đăng nhập vào website Cục Thuế TP Hà Nội theo địa chỉ: http://hanoi.gdt.gov.vn để xem video hướng dẫn các thao tác thực hiện)

CHI CỤC THUẾ QUẬN LONG BIÊN