Thông báo Thông báo

Hướng dẫn chi tiết các bước đăng ký, sử dụng hệ thống "Hóa đơn điện tử" của ngành Thuế
09/11/2021 | 09:17  | Lượt xem: 554

Chi cục Thuế quận Long Biên gửi lời chào trân trọng, cảm ơn sự hợp tác của Qúy doanh nghiệp, Người nộp thuế trong việc thực chính sách pháp luật thuế và kính gửi quý Doanh nghiệp về một số nội dung về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại thành phố Hà Nội :

     Ngày 20/9/202,  Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành  Quyết định số 1830/QĐ-BTC ngày 20/9/2021 quy định từ tháng 11/2021, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh,cá nhân kinh doanh tiển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14;Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính Phủ và  ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC

      Chủ tịch UBND thành Phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 4392/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 về việc thành lập ban chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai HDĐT; Kế hoạch 234/KH/UBND ngày 20/10/2021 về việc triển khai HDĐT trên địa bàn TP Hà Nôi.

      Như vây, từ tháng 11/2021trênn địa bàn thành phố Hà Nội, trên cơ sở chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Thông tư số 32/2011TT-BTC sang hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC

      Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện đăng ký, sử dụng HĐĐT trên ứng dụng Hệ thống hóa đơn điện tử của nggành thuế.

    Chi cục thuế quận Long Biên trân trọng gửi đến Qúy doanh nghiệp, Người nộp thuế tài liệu hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện đăng ký, sử dụng HĐĐT trên ứng dụng “Hệ thống hóa đơn điện tử” của ngành Thuế

Để tải tài liệu vui lòng truy cập đường dẫn sau: https://drive.google.com/drive/folders/1EI4QyQl8Iuk6mYF2VQNC7UXmczNin8D6?usp=sharing