Quy chế - quy trình quản lý thuế Quy chế - quy trình quản lý thuế

LỊCH KHAI THUẾ 2020
10/03/2020 | 11:21  | Lượt xem: 258

Với mục đích nâng cao chất lượng phục vụ NNT một cách tốt nhất, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho NNT trong thực hiện chính sách thuế, Tổng cục Thuế đã thiết kế Lịch khai thuế 2020 để  hỗ trợ NNT chủ động trong việc nộp tờ khai, báo cáo,… tránh trùng các ngày nghỉ lễ.

CCT quận Long Biên thông tin để các tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế, nhân dân trên địa bàn biết và thực hiện.

CCT quận Long Biên trân trọng thông báo!