Hỏi đáp Hỏi đáp

test
Tìm kiếm nội dung hỏi đáp
Vui lòng điền tiêu đề câu hỏi hoặc tên người hỏi vào ô tìm kiếm dưới đây.

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sản phẩm mật ong

Công ty TNHH đầu tư và thương mại Đồng Tâm bán sản phẩm mật ong đã lọc cặn bã rồi đóng thành chai thì áp dụng thuế GTGT như thế nào?

Công ty TNHH đầu tư và thương mại Đồng Tâm (31/12/2019 14:43)

Trả lời

        - Tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính) có quy định:

          “Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

          1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

  Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác.

  …

  Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

  …

         5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

  Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.

  …

  Điều 10. Thuế suất 5%

  …

  5. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế, bảo quản (hình thức sơ chế, bảo quản theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này) ở khâu kinh doanh thương mại, trừ các trường hợp hướng dẫn tại khoản 5 Điều 5 Thông tư này.”

         Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH đầu tư và thương mại Đồng Tâm nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm mật ong chỉ qua sơ chế thông thường (lọc cặn bã rồi đóng thành chai) cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, trường hợp Công ty bán trực tiếp sản phẩm trên cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì kê khai, nộp thuế GTGT theo mức thuế suất thuế GTGT là 5% theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Chi cục Thuế quận Long Biên

Thuế TNCN đối với các khoản phụ cấp trả cho người lao động

Thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng thủy sản tươi sống

Hỏi về việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất?

Doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh có phải nộp lệ phí môn bài không?

Công ty ký hợp đồng giao khoán nhân công với một cá nhân là đại diện cho một nhóm cá nhân người lao động, vậy cơ quan thuế có cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân đó không?

Hướng dẫn điều chỉnh giảm doanh thu theo quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành