Hoạt động Đảng Hoạt động Đảng

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT SỐ 02-NQ/BCSĐ CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ TÀI CHÍNH
26/09/2019 | 14:37  | Lượt xem: 3327

Ngày 13/8/2019 Chi cục Thuế quận Long Biên tổ chức hội nghị Quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 10/6/2019 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài Chính về trách nhiệm nêu gương đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, đảng viên ở các đơn vị trực thuộc và trực thuộc Bộ Tài Chính tới toàn thể cán bộ chủ chốt và đảng viên toàn Đảng bộ

Thực hiện Công văn số 61386/CT-TCCB ngày 02/8/2019 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, ngày 13/8/2019 Chi cục Thuế quận Long Biên tổ chức hội nghị  Quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 10/6/2019 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài Chính về trách nhiệm nêu gương đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, đảng viên ở các đơn vị trực thuộc và trực thuộc Bộ Tài Chính tới toàn thể cán bộ chủ chốt và đảng viên toàn Đảng bộ.

Tại hội nghị Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng - Quận uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 10/6/2019 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài Chính. Đồng chí nêu rõ Quy định trách nhiệm nêu gương đối với công chức, viên chức lãnh đạo, đảng viên ở các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính được ban hành kèm theo Nghị quyết này gồm có 4 chương và 14 điều quy định cụ thể về mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng; những quy định chung để công chức giữ chức vụ lãnh đạo, đảng viên phải gương mẫu đi đầu và thực hiện. Nghị quyết cũng quy định cụ thể về các mặt như: tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống; về ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương và văn hóa công sở; về tác phong sinh hoạt; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ; về lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ; về xây dựng đội ngũ nhân lực cho đơn vị; về học tập nâng cao trình độ; về sử dụng tài sản công; về phê bình và tự phê bình; về khen thưởng kỷ luật; về trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị.

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ nhấn mạnh mục đích của quy định nêu gương nhằm đề cao trách nhiệm tính kỷ luật, kỷ cương của công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, đảng viên trong thi hành công vụ và sinh hoạt để công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính noi theo.  

Bên cạnh đó Đồng chí cũng đặc biệt quan tâm đến Điều 7 quy định trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và yêu cầu toàn thể đảng viên, cán bộ công chức Chi cục nghiêm túc thực hiện nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, đảng viên cụ thể:

1. Thực hiện quy định về phân cấp, phân quyền và kiểm soát chặt chẽ quyền lực; giải quyết công việc phải năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, và chịu trách nhiệm; chủ động, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống khẩn cấp, đột xuất, bất ngờ trong đơn vị, lĩnh vực mình phụ trách.

2. Có trách nhiệm trong việc ban hành hoặc trình cơ quan, cấp có thẩm quyền ban hành văn bản (bao gồm: văn bản quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt, công văn chỉ đạo, điều hành và nội quy, quy chế, điều lệ, quy định) để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

3. Có ý thức và phương pháp để thực hiện và hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của đơn vị.

4. Luôn tạo điều kiện để công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

5. Trung thực, chân thành, đoàn kết, có tinh thần hợp tác, chia sẻ trách nhiệm, kinh nghiệm, giúp đỡ đồng nghiệp; là người có tinh thần tập thể.

6. Sẵn sàng đón nhận và tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của đồng nghiệp, cấp dưới; phối hợp, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau trong thi hành công cụ và chức trách nhiệm vụ được giao.

7. Không cụ bộ, chủ nghĩa cá nhân, lợi dụng tập thể để né tránh trách nhiệm hoặc lấy danh nghĩa tập thể thực hiện mục đích cá nhân và nói không nhất quán, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít.

8. Không lạm dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và lấy danh nghĩa cơ quan, đơn vụ để giải quyết công việc cá nhân; tự đề cao vai trò của bản thân để vụ lợi cho bản thân.

9. Không tiết lộ các thông tin liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác nhân sự khi chưa được cấp có thẩm quyền công bố.

10. Không né trách, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm của mình cho đồng nghiệp và cấp dưới.

11. Không cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, trì hoãn giải quyết, thờ ơ, vô cảm với đồng nghiệp và nhân dân, gây khó khăn đối với tổ chức, cá nhân; Có thái độ cửa quyền, hách dịch, gợi ý nhận tiền, quà biết của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Kết thúc Hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Hùng - Quận uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chi cục trưởng  đề nghị toàn thể cán bộ đảng viên toàn Đảng bộ phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết 02-NQ/BCSĐ. Việc phát huy trách nhiệm nêu gương của các đồng chí cán bộ lãnh đạo, đảng viên có ý nghĩa rất quan trọng tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn thể cán bộ công chức Chi cục, tạo động lực, niềm tin vững chắc cho quần chúng tự nguyện, tự giác làm theo góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đảng bộ các cấp, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao tại Đảng bộ Chi cục Thuế quận Long Biên./.

 

-Nguyễn Thị Cúc-