Hoạt động Đảng Hoạt động Đảng

HỘI NGHỊ HỌC TẬP QUÁN TRIỆT CHỈ THỊ 35-CT/TW VÀ CÁC NỘI DUNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 10 (KHOÁ XII)
29/08/2019 | 11:42  | Lượt xem: 1985

Sáng ngày 13/8/2019 tại hội trường tầng 5 Đảng uỷ Chi cục Thuế quận Long Biên tổ chức hội nghị trực tuyết “Học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"

Tới dự hội nghị có đồng chí Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng – QUV, Bí thư Đảng uỷ, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận.

Cùng toàn thể các đ/c là cán bộ chủ chốt và đảng viên của đảng bộ.

(Ảnh hội nghị)

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phân tích, quán triệt về các nội dung chính của Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII như: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

(Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký HĐ lý luận Trung ương quán triệt tại hội nghị)

Tại hội nghị Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông cũng đã giới thiệu các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng như: cơ cấu nhân sự, thời gian tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp ….Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước, vì vậy các cấp ủy phải tổ chức quán triệt Chỉ thị và xây dựng kế hoạch thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung Chỉ thị đề ra; đồng thời làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên; gắn với các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020.

(Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng - Quận uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chi cục trưởng phát biểu tại hội nghị)

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng - Quận uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chi cục trưởng đề nghị cấp ủy các chi bộ tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương tại Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng khóa XII, lựa chọn những nội dung cốt lõi, cơ bản của Nghị quyết để tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ phù hợp với điều kiện cụ thể của chi bộ mình đồng thời tích cực chuẩn bị Đại hội chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ Chi cục Thuế quận Long Biên nhiệm kỳ 2020-2025./.

- Đặng Thị Hiện-