Hoạt động Đảng Hoạt động Đảng

Chi cục Thuế Quận Long Biên tổ chức buổi chia tay trao sổ hưu cho các đồng chí nghỉ hưu
16/05/2018 | 14:27  | Lượt xem: 1512

Chi cục Thuế Quận Long Biên tổ chức buổi chia tay trao sổ hưu cho các đồng chí nghỉ hưu

Chi cục Thuế Quận Long Biên luôn quan tâm tới đời sống của cán bộ công chức trong Chi cục Thuế.

Được sự quan tâm của ban lãnh đạo Chi cục và công đoàn Chi cục Thuế đã tổ chức buổi chia tay trao sổ hưu cho đồng chí Nguyễn Thị Dinh và đồng chí Nguyễn Quốc Bình.