Hoạt động Đảng Hoạt động Đảng

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT SỐ 02-NQ/BCSĐ CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ TÀI CHÍNH

26/09/2019 | 14:37  | Lượt xem: 3327
Ngày 13/8/2019 Chi cục Thuế quận Long Biên tổ chức hội nghị Quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 10/6/2019 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài Chính về trách nhiệm nêu gương đối với công chức, viên...

HỘI NGHỊ HỌC TẬP QUÁN TRIỆT CHỈ THỊ 35-CT/TW VÀ CÁC NỘI DUNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 10 (KHOÁ XII)

29/08/2019 | 11:42  | Lượt xem: 1985
Sáng ngày 13/8/2019 tại hội trường tầng 5 Đảng uỷ Chi cục Thuế quận Long Biên tổ chức hội nghị trực tuyết “Học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban...

Chi cục Thuế Quận Long Biên tổ chức buổi chia tay trao sổ hưu cho các đồng chí nghỉ hưu

16/05/2018 | 02:27  | Lượt xem: 2470
Chi cục Thuế Quận Long Biên tổ chức buổi chia tay trao sổ hưu cho các đồng chí nghỉ hưu