Giới thiệu chung Giới thiệu chung

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

CHI CỤC THUẾ QUẬN LONG BIÊN

 

1. Quá trình thành lập, và phát triển:

 Chi cục thuế quận Long Biên trực thuộc Cục thuế Thành phố Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 217/QĐ-BTC ngày 23/12/2003 của Bộ tài chính và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2004 với nhiệm vụ chính là tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của Ngân sách Nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn quận Long Biên theo quy định của pháp luật.

2. Số cán bộ công chức đến thời điểm hiện tại:

Cùng với sự phát triển của ngành thuế cả nước, sau 15 năm thành lập và trưởng thành đến nay Chi cục Thuế quận Long Biên đã từng bước phát triển tiến bộ và trưởng thành về nhiều mặt. Buổi đầu hoạt động theo đơn vị hành chính mới, Chi cục có 75 cán bộ, công chức, đến nay Chi cục đã có 126 cán bộ công chức (trong đó biên chế: 117 đ/c; Hợp đồng 68: 9 đ/c) được biên chế vào 11 Đội thuế.

Trong đó:  

Trình độ trên đại học 23 đ/c chiếm tỷ lệ 18,2%,

Trình độ đại học 78 đ/c chiếm tỷ lệ 61,9 %,

Trình độ trung cấp 19 đ/c chiếm tỷ lệ 15 %.

Khác 6 đ/c chiếm tỷ lệ 3,5%

Lãnh đạo chi cục gồm: 01 đ/c Chi cục trưởng, 03 đ/c Phó Chi cục trưởng.

Lãnh đạo đội thuế gồm:

+ Đội trưởng: 09 đ/c (Trong đó: Nam: 4 đ/c; Nữ: 05 đ/c)

+ Đội phó: 12 đ/c (Trong đó: Nam: 2 đ/c: Nữ 10 đ/c)

3. Chức năng nhiệm vụ của các đội thuế:

- Đội Hành chính - Nhân sự -Tài vụ: thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, công tác quản lý nhân sự; quản lý tài chính, quản trị.

- Đội Quản lý nợ & Cưỡng chế nợ Thuế: thực hiện công tác quản lý nợ thuế, cưỡng chế thu tiền thuế nợ, tiền phạt đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.

- Đội NVDT-KKKTT&TH: xây dựng và tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước được giao; Thực hiện công tác đăng ký thuế, xử lý hồ sơ khai thuế, kế toán thuế, thống kê thuế theo phân cấp quản lý; quản lý và vận hành hệ thống trang thiết bị tin học; triển khai, cài đặt, hướng dẫn sử dụng các phần mềm ứng dụng tin học phục vụ công tác quản lý thuế.

- Đội Tuyên truyền hỗ trợ NNT-ÂC: thực hiện công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế về chính sách, pháp luật thuế; hướng dẫn về nghiệp vụ quản lý thuế, chính sách, pháp luật thuế cho cán bộ, công chức thuế trong Chi cục Thuế; hướng dẫn, hỗ trợ và cấp hóa đơn lẻ cho các tổ chức, cá nhân có phát sinh doanh thu không thường xuyên.

- Đội Kiểm tra Nội Bộ: thực hiện công tác kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, tính liêm chính của cơ quan thuế, công chức thuế; giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc chấp hành công vụ và bảo vệ sự liêm chính của cơ quan thuế, công chức thuế thuộc thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục Thuế.

- Đội Trước bạ & Thu khác: công tác quản lý thu lệ phí trước bạ, thuế chuyển quyền sử dụng đất, tiền sử dụng đất, các khoản đấu giá về đất, tài sản, tiền thuê đất, thuế nhà đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phí, lệ phí và các khoản thu khác về đất bao gồm cả thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế, quà tặng phát sinh trên địa bàn thuộc Chi cục quản lý

- Đội Kiểm tra thuế số 1: Chịu trách nhiệm dự toán thu và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn 6 phường: Bồ Đề, Ngọc Lâm, Long Biên, Thạch Bàn, Cự Khối, Gia Thụy.

- Đội Kiểm tra thuế số 2: Chịu trách nhiệm dự toán thu và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn 8 phường: Việt Hưng, Giang Biên, Đức Giang, Thượng Thanh, Sài Đồng, Ngọc Thụy, Phúc Lợi, Phúc Đồng.

- Đội Thuế Liên phường số 1 : Thực hiện quản lý thu thuế đối với khối hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn 4 phường: Gia Thụy, Ngọc Lâm, Bồ Đề, Long Biên.

- Đội Thuế Liên phường số 2: Thực hiện quản lý thu thuế đối với khối hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn 5 phường Đức Giang, Ngọc Thụy, Thượng Thanh, Việt Hưng, Giang Biên.

- Đội Thuế Liên phường số 3: Thực hiện quản lý thu thuế đối với khối hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn 5 phường Sài Đồng, Thạch Bàn, Cự Khối, Phúc Lợi, Phúc Đồng.

4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ (2005-2015):

  Chỉ tiêu

 

 

Năm

Tổng số thu

 

Tổng số thu trừ tiền SD đất

Trong đó: Thuế NQD

Thực hiện

% so dự toán

% so cùng kỳ

Thực hiện

% so dự toán

% so cùng kỳ

Thực hiện

% so dự toán

% so cùng kỳ

2004

76.632

201

 

71.495

193

 

25.338

103

 

2005

225.542

93

294

92.865

151

130

38.493

109

152

2006

200.130

63

88

132.619

145

143

55.503

117

144

2007

354.997

108

177

239.969

164

181

84.500

109

152

2008

484.165

105

136

303.260

133

126

123.109

116

146

2009

528.985

87

102

394.041

137

130

138.778

111

107

2010

1.447.367

92

256

667.398

156

155

260.960

119

152

2011

2.081.469

129

144

856.094

129

128

326.306

108

125

2012

2.159.795

83

104

987.902

106

115

456.792

101

140

2013

6.795.443

211

315

1.061.404

99

107

518.271

100

113

2014

2.707.855

89

40

1.227.415

152

125

596.582

141

131

2015

3.322.077

190

123

1.496.468

132

122

650.960

124

109

2016

4.052.700

124

110

2.072.300

119

122

1.004.600

129

136

2017

6.375.889

161

157

2.134.084

115

103

946.145

93

94

5. Khen thưởng:

Trong những năm vừa qua, Chi cục Thuế quận Long Biên luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đã được tặng nhiều Bằng khen của Chính phủ, Bộ Tài Chính, Giấy khen và cờ thi đua của UBND Thành phố Hà Nội, UBND quận Long Biên, giấy khen của Tổng Cục Thuế và Cục Thuế TP Hà Nội đó là những phần thưởng cao quý của toàn thể cán bộ công chức Chi cục Thuế quận Long Biên đã nỗ lực phấn đấu trong 12 năm qua.

Năm 2004-2007; 2013 Thủ tưởng Chính phủ tặng Bằng khen.

Năm 2005, 2012: Bộ tài chính tặng Bằng khen.

Năm 2009, 2011, 2012: Tổng cục thuế tặng Giấy khen.

Năm 2010: Cục thuế thành phố Hà Nội tặng Giấy khen.

Năm 2012: UBND TP Hà Nội tặng cờ thi đua.

Năm 2013: Bộ Tài chính tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen và đặc biệt năm 2013 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Năm 2014: không có thành tích

Năm 2015: Bộ tài chính tặng Bằng khen

Năm 2016: Bộ tài chính tặng Bằng khen

Năm 2017: Bộ tài chính tặng Bằng khen

Năm 2005-2009;2011;2013;2015: tập thể lao động xuất sắc

6. Ban lãnh đạo Chi cục Thuế đương nhiệm.

Đ/c Nguyễn Hữu Hùng – Chi cục trưởng

Đ/c Nguyễn Tấn Đạt – Phó Chi cục trưởng

Đ/c Nguyễn Trọng Hải – Phó chi cục trưởng

Đ/c Mai Kiên Cường – Phó chi cục trưởng