Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

 

 

STT  

Tên đội

Thông tin

 

1

Đội Kiểm tra thuế số 1

Đội trưởng: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Email: ntthang10.han@gdt.gov.vn

Quản lý phường: Bồ Đề, Cự Khối, Phúc Đồng, Long Biên, Gia Thuỵ

 

2

Đội Kiểm tra thuế số 2

Đội trưởng: Đặng Thị Thúy

Email: dtthuy07.han@gdt.gov.vn

Quản lý phường: Việt Hưng, Phúc Lợi, Sài Đồng, Thượng Thanh.

 

3

Đội Kiểm tra thuế số 3

Đội trưởng: Vũ Thị Thanh Ngọc

Email: vttngoc.han@gdt.gov.vn

Quản lý phường: Ngọc Lâm, Giang Biên, Đức Giang, Ngọc Thụy.

 

4

Đội Thuế liên phường số 1

Đội trưởng: Đào Đức Lợi

Email: ddloi.han@gdt.gov.vn

Quản lý phường: Ngọc Lâm, Bồ Đề, Gia Thuỵ, Long Biên, Cự Khối.

 

4

Đội Thuế liên phường số 2

Đội trưởng: Lê Đình Phúc

Email: ldphuc.han@gdt.gov.vn

Quản lý phường: Đức Giang, Việt Hưng, Thượng Thanh, Ngọc Thuỵ

 

5

Đội Thuế liên phường số 3

Đội trưởng: Nguyễn Thị Lan Anh

Email: ntlanh.han@gdt.gov.vn

Quản lý phường: Phúc Lợi, Phúc Đồng, Sài Đồng, Thạch Bàn, Giang Biên

 

6

Đội THNVDT-KKKTT&TH

Đội trưởng: Phùng Văn Hùng

Email: pvhung.han@gdt.gov.vn

 

7

Đội Kiểm tra nội bộ

Đội trưởng: Vũ Thị Việt Hà

Email: vtvha.han@gdt.gov.vn

 

8

Đội Hành chính tài vụ nhân sự

Đội trưởng: Võ Hồng Phong

Email: vhphong.han@gdt.gov.vn

 

9

Đội TTHTNNT – ÂC

Phó Đội trưởng: Trinh Thị Hương

Email: tthuong07.han@gdt.gov.vn

 

10

Đội Trước bạ và thu khác

Đội trưởng: Nguyễn Thị Cúc

Email: ntcuc.han@gdt.gov.vn

 

11

Đội QLN&CCNT

Đội trưởng: Nguyễn Văn Cảnh

Email: doiqlnccnt.han@gdt.gov.vn